Digitale Dietist op het World Wide Web is service van Ramon de Haas bc, diŽtist en voedingsdeskundige.

Alle WWW-pagina's van deze service worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een diŽtist-cliŽnt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen diŽtist of (para)medicus.

Bij het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg nagestreefd. Ramon de Haas en Digitale DiŽtist kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Belangrijke informatie

De Digitale DiŽtist internetsite

De Digitale DiŽtist stelt het op prijs dat u geÔnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Digitale DiŽtist internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Digitale DiŽtist. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Digitale DiŽtist.

Virussen en veiligheid

De Digitale DiŽtist internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beÔnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Digitale DiŽtist sites. Digitale DiŽtist is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw suggesties en commentaar

Digitale DiŽtist wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeŽn, etc die wij u ontvangen wordt door Digitale DiŽtist gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Digitale DiŽtist behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Uw vragen

De Digitale DiŽtist respecteert bij het adviseren en beantwoorden van uw vragen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Het is vooralsnog niet mogelijk op alle vragen een antwoord te garanderen.

Door Digitale DiŽtist verzonden e-mail

Door Digitale DiŽtist verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Digitale DiŽtist staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.